Plán na október 2022

 

3. 10. 2022                 Zahájenie záujmovej činnosti

3. 10. 2022                 RETRO výstava

12. 10. 2022               Deti MŠ – Šarkaniáda

19. 10. 2022               Deň starých rodičov

27. 10. 2022               Halloween