Centrum voľného času Dobšiná

Plán na marec 2023

 

6. – 8. 3. 2023            Jarné prázdniny –       Prázdninové pečenie, tvorivé dielne

                                                                       Vychádzka do prírody          

                                                                       Plaváreň SNV

22. 3. 2023                 Deti MŠ – Jarný kvietok

27. 3. 2023                 Floorbalový turnaj

28. 3. 2023                 Vystúpenie detí – Deň učiteľov