Plán na november 2018

14. 11. 2018               10:00               Deti MŠ – predpoludnie centráckych rekordov

20. 1. 2018                 15:00               Tvorivé dielne v KD

21. 11. 2018               15:00               Fotografická súťaž v KD

22. 11. 2018               15:00               Rómsky talent