Centrum voľného času Dobšiná

Plán na december 2023

 

5. 12. 2023                  10:00               Mikuláš s Klubom mamičiek

5. 12. 2023                  15:30               Mikulášska nádielka

7. 12. 2023                  10:00               Deti MŠ – Pečenie medovníkov

13. 12. 2023                9:00                 Vianočná výstava v KD

14. 12. 2023                9:00                 Vianočné tvorivé dielne Pre deti zo ZŠ

15. 12. 2023                                        Vianočná akadémia Vlachovo

18. 12. 2023                                       Vianočná akadémia Gočovo

19. 12. 2023                                       Vianočný koncert Dobšiná

21. 12. 2023                                        Vianočná akadémia Vyšná Slaná