Plán na december 2019

 

 

3. 12. 2019                 10:00                          Mikuláš s Klubom mamičiek

5. 12. 2019                 15:00                          Mikulášsky večierok

11. 12. 2019               10:00                          Pečieme medovníky – deti MŠ

15. 12. 2019               15:00                          Vianočná akadémia v KD

17. 12. 2019               9:00-15:00                  Vianočná výstava v KD