P L Á N  N A  A P R Í L

 

17. 4. 2024 Deti MŠ – zábavné hry a súťaže

18. 4. 2024 Deň narcisov – verejná zbierka Ligy proti rakovine

22. 4. – 26. 4. 2024 Deň Zeme – aktivity v záujmových útvaroch