Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2018/2019

 

1. Country club (chlapci a dievčatá od 6 – 8 rokov) základy country tancov, párové choreografie, skupinové choreografie, vedúca z.ú.: Bc. Bibiána Slováková

2. Mini mažoretky (dievčatá 6 - 7 rokov) pohybová príprava, práca s paličkou, bambuľami, tanečné zostavy, vedúca z.ú.: Bc. Bibiána Slováková

3. Mini brušné tance  (dievčatá 4 – 5 rokov) základy brušných tancov , tanečné choreografie, vedúca z.ú.: Bc. Bibiána Slováková

4. Smajlínky - mažoretky (9 – 12 rokov) rytmické cvičenia, pohybová príprava, práca s paličkami a bambuľami, choreografie pre roztlieskavačky a mažoretky, vedúca z.ú.: Bc. Bibiána Slováková

5. Svet tanca (11 – 15 rokov) moderné a spoločenské tance, vedúca z.ú.: Bc. Bibiána Slováková

6. Tanculienky  MŠ Vyšná Slaná, vedúca z.ú.: Bc. Bibiána Slováková

7. Juniorská klubovňa ( 15 – 18 ) Chlapci a dievčatá, stolný tenis, floorbal, futbal, šípky, kondičné tréningy a cvičenia v posilňovni, vedúca z.ú.: Bc. Bibiána Slováková

8. Lego krúžok  (4 – 8 rokov) skladanie lega, stavebníc, puzzle, autá na diaľkové ovládanie, vedúca z.ú.: Mgr. Lucia Horváthová

9. Angličtina interaktívne (4 – 8 rokov) učenie angličtiny hravou formou pomocou interaktívnej tabule,  vedúca z.ú.: Mgr. Lucia Horváthová

10. PC Avatarik  (6 – 18 rokov) práca s počítačom a Internetom, hranie náučno-vedomostných hier, voľná práca,  možnosť písania referátov a seminárnych prác, vedúca z.ú.: Mgr. Lucia Horváthová

11. Automodelár (7 – 12 rokov) zhotovenie modelov áut Monti systém, preteky s autami na diaľkové ovládanie, vedúca z.ú.: Mgr. Lucia Horváthová

12. Športový krúžok (6 – 12 rokov) futbal, floorbal, korčuľovanie, bicyklovanie, stolný tenis, bránkové,  sieťové,  loptové hry, vedúca z.ú.: Mgr. Lucia Horváthová

13. Novinársky krúžok (7 – 13 rokov) vydávanie novín, časopisov, v digitálnej a tlačovej forme, príprava článkov, fotografií, vedúca z.ú.: Mgr. Lucia Horváthová

14.  Interaktívne hry (3 – 8 rokov) záujmový útvar pred deti s interaktívnou tabuľou, detské hry, počítanie, maľovanie, hovorený text, zvuky, tóny, pesničky, puzzle, vedúca z.ú.: Mgr. Lucia Horváthová

15. Klub mamičiek určený pre mamičky s deťmi na materskej dovolenke, deti si prostredníctvom jednoduchých techník rozvíjajú jemnú motoriku, učia sa používať pomôcky a pracovať s rôznym materiálom. Spolu s mamami si vytvárajú svoje prvé umelecké diela, vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová

16. Trpaslíci (4 – 6 rokov) záujmový útvar pre chlapcov, náplňou útvaru sú športové, pohybové a zábavné hry, súťaže, tvorenie, kreslenie, vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová

17. Parťáci (6 - 12 rokov) športovo-turistický krúžok pre všetky deti. Náplňou sú rôzne športové aktivity, pohybové hry, vychádzky do prírody, tvorenie z odpadového, prírodného materiálu ( vtáčie búdky, eko-výrobky...),  vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová

18. Zvieratkovo (5 – 10 rokov) záujmový útvar pre chlapcov aj dievčatá, náplňou krúžku je oboznamovanie sa s domácimi zvieratkami, s ich starostlivosťou a so všetkým, čo s nimi súvisí. Vytvorenie si vlastného časopisu o zvieratkách, ktoré postupne počas roka spoznajú, vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová 

19. Bambuľky ( 4 - 6 rokov ) klub pre dievčatá, ktoré rady tvoria, kreslia, zabávajú sa a poznávajú nové veci prostredníctvom tvorivých činností, vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová

20. Maškrtník (6 - 15 rokov) krúžok pre deti je určený pre všetkých maškrtníkov sladkostí a iných dobrôt, vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová

21. Čarovný svet (8 - 12 rokov) poznávanie ľudovej tvorby tradičným a netradičným spôsobom – korálkovanie, drôtikovanie, práca s povrazom, maľba voskom, maľba na sklo, zhotovanie šperkov, opaskov, ozdoby na odev a mnoho ďalšieho, vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová

22. Mladí výskumníci ( 6- 12 rokov ) záujmový útvar pre chlapcov a dievčatá. Pozorovanie, skúmanie a zaznamenávanie si nášho mikrosveta prostredníctvom mikroskopov, sledovanie živej a neživej prírody s ďalekohľadom. Vychádzky do prírody, zaujímavé pokusy, návštevy hvezdárne v Rožňave, vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová

23. Čaje, čaje (6 -  16 rokov) klub je určený pre dievčatá. Náplňou je nácvik rómskych aj moderných choreografií, vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová

24. Handmade (6 – 16 rokov)  výroba úžitkových predmetov rôznymi technikami, záujmový útvar určený dievčatám a chlapcom, vedúca z.ú.: Ing. Mária Rybárová                                        

25. Horárik (6 -10 rokov) lesná pedagogika, ktorej cieľom je vzdelávanie zamerané na spoznávanie prírody, života v lese a objavovanie prírodných tajomstiev prostredníctvom hier a zážitkov, vedúca z.ú.: Bc.Viktória Vikartovská

26. Detská joga (5-10 rokov) cvičenie detskej jogy šitej na mieru, realizovaná hravou formou cvičení s ohľadom na vek dieťaťa                                              vedúca z.ú.: p. Štefánia Nohavičková

27. Počítač pre každého (od 18 rokov) základy prác s počítačom, vedúca z.ú.: Mgr. Lucia Horváthová

28. Kreatívna tvorba (od 18 rokov) záujmový útvar zameraný na kreatívnu tvorbu, určený pre dospelých, vedúca z.ú.: Ing. Mária Rybárová

29. Zdravý chrbát (od 18 rokov) cvičenie určené pre ženy na precvičenie chrbtových svalov, krčnej chrbtice, strečing, tvárová gymnastiky, vedúca z.ú.: p. Marta Hutníková

30. Aranžérsky ateliér (od 18 rokov) záujmový útvar určený pre dospelých, aranžovanie z prírodných materiálov a výroba rôznych ozdôb a doplnkov, vedúca z.ú.: Bc. Bibiána Slováková

31. Regionálna gastronómia (od 18 rokov) vyhľadávanie tradičných regionálnych receptov spojené s ich prípravou a degustáciou, spracovanie receptov a ich vydanie formou brožúrky, vedúca z.ú.: Ing. Mária Rybárová

32. Foto – video  ( 10 – 18 rokov ) základné techniky a zručnosti fotografovania a tvorby videí, spracovanie fotografií a videí v grafických programoch, vedúci z.ú.: Vladimír Václavík

33.  Futbal ( 5 – 15  rokov ) základy futbalu, vedúci z.ú.: Július Strelka

Detské oslavy - Centrum voľného času Vám ponúka organizovanie detských narodeninových osláv v priestoroch CVČ,  v čase od 15:00 do 17:00 hodiny. Pre vaše dieťa a jeho kamarátov pripravíme program plný hier a zábavy. Priebeh oslavy navrhneme a upravíme podľa vašich požiadaviek. Organizovanie osláv bude možné na základe vzájomnej dohody. Poplatok 5,- €

 

Otvorená záhrada – Centrum voľného času ponúka možnosť mamičkám na materskej dovolenke v dopoludňajších hodinách  stráviť príjemné chvíle v našej záhrade.