Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2022/2023

 

1. Lego krúžok  (4 – 8 rokov) skladanie lega, stavebníc, puzzle, autodráha - vedúca z.ú.: Mgr. Lucia Horváthová

2. Malý športovec (3 – 7 rokov) športové hry a súťaže pre škôlkarov, futbal, floorbal, basketbal - vedúca z.ú.: Mgr. Lucia Horváthová

3. Športové hry pre dievčatá (5 – 10 rokov) športové hry a súťaže, atletika, volejbal, basketbal - vedúca z.ú.: Mgr. Lucia Horváthová

4. Angličtina interaktívne (4 – 9 rokov) učenie angličtiny hravou formou pomocou interaktívnej tabule - vedúca z.ú.: Mgr. Lucia Horváthová

5. Počítačové hry (6 – 10 rokov) práca s počítačom a Internetom, detské hry, počítanie, maľovanie, hovorený text, zvuky, tóny, pesničky, puzzle, interaktívna tabuľa - vedúca z.ú.: Mgr. Lucia Horváthová

6. Junior Internet (10 – 18 rokov) práca s počítačom a Internetom, hranie náučno- vedomostných hier, voľná práca, youtube, facebook, interaktívna tabuľa - vedúca z.ú.: Mgr. Lucia Horváthová

7. Automodelár (6 – 12 rokov) zhotovenie modelov áut Monti systém, preteky s autami na diaľkové ovládanie, autodráha - vedúca z.ú.: Mgr. Lucia Horváthová

8. Mini brušné tance (dievčatá 4 – 5 rokov) základy brušných tancov, tanečné choreografie - vedúca z.ú.: Bc. Bibiána Slováková

9. Country club (MŠ Vyšná Slaná) základy country tancov, párové choreografie, skupinové choreografie - vedúca z.ú.: Bc. Bibiána Slováková

10. Mini mažoretky 1. (dievčatá 6 rokov) pohybová príprava, práca s paličkou, bambuľami, tanečné zostavy - vedúca z.ú.: Bc. Bibiána Slováková

11. Mini mažoretky 2.  (dievčatá 7 – 9 rokov) pohybová príprava, práca s paličkou, bambuľami, tanečné zostavy - vedúca z.ú.: Bc. Bibiána Slováková

12. Smajlinky – mažoretky (10 – 13 rokov) rytmické cvičenia, pohybová príprava, práca s paličkami a bambuľami, choreografie pre roztlieskavačky a mažoretky - vedúca z.ú.: Bc. Bibiána Slováková

13. Svet tanca pokročilí (11 – 15 rokov) moderné a spoločenské tance - vedúca z.ú.: Bc. Bibiána Slováková

14. Mažoretky Ladies (od 18 rokov) práca s paličkami a pompónmi, moderný tanec, jednoduché choreografie - vedúca z.ú.: Bc. Bibiána Slováková

15. Klub mamičiek určený pre mamičky s deťmi na materskej dovolenke, deti si prostredníctvom jednoduchých techník rozvíjajú jemnú motoriku, učia sa používať pomôcky a pracovať s rôznym materiálom - vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová

16. Trpaslíci (4 – 6 rokov) záujmový útvar pre chlapcov, náplňou útvaru sú športové, pohybové a zábavné hry, súťaže, tvorenie, kreslenie a pod. - vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová

17. Bambuľky (4 - 6 rokov) klub pre dievčatká, ktoré rady tvoria, kreslia, zabávajú sa a poznávajú nové veci prostredníctvom tvorivých činností - vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová

18. Šikulky (6 – 10 rokov) práca s papierom, prírodným materiálom, textilom, rôzne kreatívne výtvarné techniky, ekotvorenie - vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová

19. Maškrtník (6 - 15 rokov) krúžok pre deti je určený pre všetkých maškrtníkov sladkostí a iných dobrôt - vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová

20.Výskumníci (6 - 12 rokov) záujmový útvar pre chlapcov a dievčatá. Pozorovanie, skúmanie a zaznamenávanie si nášho mikrosveta prostredníctvom mikroskopov, sledovanie živej a neživej prírody s ďalekohľadom. Vychádzky do prírody, zaujímavé pokusy, návštevy hvezdárne v Rožňave - vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová

21. Darčekovo (6 – 10 rokov) tvorenie s rôznym druhom materiálu, výroba darčekov, darčekových taštičiek a pod., zhotovenie výzdoby na rôzne príležitosti, oslavy, sviatky atď.  - vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová

22. Zvieratkovo (5 – 10 rokov) záujmový útvar pre chlapcov a dievčatá, ktorí milujú domácich maznáčikov. Deti sa počas roka bližšie oboznámia s domácimi zvieratkami, s ich starostlivosťou a so všetkým, čo ich zaujíma - vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová

23. HANDMADE tvorba (8 – 16 rokov) kreatívne tvorenie z rôznych materiálov s využitím tradičných i moderných techník. Výroba dekoratívnych a úžitkových predmetov - vedúca z.ú.: Ing. Mária Rybárová

24. Kreatívna tvorba (od 18 rokov) záujmový útvar zameraný na kreatívnu tvorbu, určený pre dospelých - vedúca z.ú.: Ing. Mária Rybárová

25. Regionálna gastronómia (od 18 rokov) vyhľadávanie tradičných regionálnych receptov spojené s ich prípravou a degustáciou - vedúca z.ú.: Ing. Mária Rybárová

26. Zdravý chrbát (od 18 rokov) cvičenie určené pre ženy na precvičenie chrbtových svalov, krčnej chrbtice, strečing, tvárová gymnastika - vedúca z.ú.: Marta Hutníková

27. Joga  (od 18 rokov) cvičenie jogy - vedúca z.ú.: Štefánia Nohavičková

 

Detské oslavy - Centrum voľného času Vám ponúka organizovanie detských narodeninových osláv v priestoroch CVČ,  v čase od 15:00 do 17:00 hodiny. Pre vaše dieťa a jeho kamarátov pripravíme program plný hier a zábavy. Priebeh oslavy navrhneme a upravíme podľa vašich požiadaviek. Organizovanie osláv bude možné na základe vzájomnej dohody. Poplatok 10,- €