OZNAM

 

 

Na základe VZN č. 197/2023 o určení výšky mesačného príspevku 

sa v Centre voľného času v Dobšinej určuje príspevok 

zákonného zástupcu žiaka na sumu 5,- € 

a dospelú osobu na sumu 7,- € od apríla 2023.