Plán podujatí 2018/2019

 

 

September:      Vítame triedne kolektívy

            Rodinná turistika - Muráň

            Deti MŠ -  Medzinárodný deň mlieka

            Tvorivé dielne

            Zahájenie krúžkovej činnosti

 

Október:        Deň starých rodičov

          Jesenná výstava

                        Deti MŠ – Jabĺčková slávnosť

                        Tvorivé dielne

           Halloween pochod

                       

November:     Tvorivé dielne

           Rómsky talent

           Deti MŠ – predpoludnie centráckych rekordov

           Fotografická súťaž

 

December:     Mikulášsky večierok

                        Mikuláš s Klubom mamičiek

                        Deti MŠ – pečenie vianočných  medovníčkov

                        Tvorivé dielne

           Vianočná výstava

                        Vianočná akadémia

                       

                         

Január:          Detský Novoročný ples

                        Deti MŠ -  Snehuliakovo

                        Tvorivé dielne

           Stavby zo snehu

                         

Február:         Deti MŠ - Valentínka

                        Miss Valentínka

                        Karneval

                        Kŕmenie lesnej zveri 

                        Tvorivé dielne

                        Jarné prázdniny – Vychádzka do prírody

                                                     Preteky v plávaní o pohár primátora mesta

                                                     Prázdninové tvorenie

 

Marec:             Deti MŠ – Jarný kvietok

           Železné dievča, železný chlapec

                        Tvorivé dielne 

                        Majster Sudoku

                        Floorbalový turnaj

                         

 

Apríl:             Deti MŠ – Veľkonočné tvorenie

                        Deň narcisov

                        Deň Zeme

           Dobšinská nota

                        Tvorivé dielne

                        Veľká veľkonočná súťaž ( súťaž o najkrajší veľkonočný aranžmán, 

                        veľkonočnné vajíčko a veľkonočné pečivo )

           Veľkonočný veniec

 

Máj :              Deň Matiek

                      Deti MŠ – Pohybom k zdraviu – detské ihrisko

                      Tvorivé dielne

         Turistika

         Ukončenie krúžkovej činnosti

                         

Jún:               Beh ulicami mesta

                      Kresba na asfalt 

        Juniáles

        Tvorivé dielne

                     Deň otcov

                                    

                       

 

Júl–August:   Podľa osobitého plánu letnej činnosti

 

Plán podujatí bude počas roka doplnený a upravený podľa požiadaviek detí a verejnosti.