Plán podujatí na školský rok 2022/2023

 

SEPTEMBER         

Vítame triedne kolektívy

Turistika – Zejmarská roklina

Deti MŠ – Šarkaniáda

OKTÓBER

Zahájenie krúžkovej činnosti

Retro výstava

Deti MŠ

Halloween

Deň starých rodičov

NOVEMBER

Rómsky talent

Deti MŠ

Fotografická súťaž

Pečie celé Centrum

DECEMBER

Mikuláš s Klubom mamičiek

Mikulášska party

Deti MŠ – pečieme medovníčky

Vianočná výstava

Vianočná akadémia

Pečie celá Dobšiná

JANUÁR

Detský Novoročný ples

Deti MŠ

Klzisková šou

FEBRUÁR              

Deti MŠ

Karneval

Valentínske tvorenie

MAREC

Jarné prázdniny – vychádzka, plaváreň, tvorivý deň

Floorbalový turnaj

Deti MŠ

APRÍL

Veľkonočná výstava

Deti MŠ

Deň narcisov

Deň Zeme

MÁJ

Deň Matiek

Deti MŠ – Svetový deň pohybu k zdraviu

Beh ulicami mesta

Majáles

JÚN

Deň otcov

Rozlúčka – varenie gulášu- kreatívna tvorba, gastronómia