Plán podujatí na školský rok 2023/2024

 

September

Vítame triedne kolektívy

„Naštartuj sa športom“ -  deti MŠ

Zahájenie záujmovej činnosti

Október

Tekvičkové slávnosti

Deti MŠ

Deň starých rodičov

Halloween párty

November

Rómsky talent

Deti MŠ

Fotografická súťaž

Pečie celé centrum

December

Mikuláš v Klube mamičiek

Mikuláš

Deti MŠ

Vianoce v centre

Vianočná výstava

Január

Detský novoročný ples

Deti MŠ

Klzisková šou

Február

Valentín

Deti MŠ

Karneval

Jarné prázdniny

Marec

Burza kníh

Deti MŠ

Veľkonočná výzdoba námestia

Apríl

Deň narcisov

Deň Zeme

Deti MŠ

Máj

Deň matiek

Turíce

Majáles

Ukončenia činnosti záujmových útvarov

Jún

Deň detí

Deň otcov