Rozpis záujmových útvarov škol. rok 2023/2024

Pondelok:       14:00 – 15:00 Mažoretky Junior

                        15:00 – 16:00 Maškrtník

                        15:00 – 16:30 Brušné tance

                        18:00 – 19:00 Zdravý chrbát

Utorok:           10:00 – 11:00 Country tance (Gočovo)

                        10:00 – 12:00 Klub mamičiek

                        13:45 – 14:45 Počítačové hry I.                   

           14:00 – 15:00 Mažoretkový klub

                        15:00 – 16:30 Angličtina interaktívne

                        15:00 – 16:30 Trpaslíci

Streda:            10:00 – 12:00 Kreatívna tvorba

                        14:00 – 15:00 Šport pre dievčatá

                        14:30 – 15:30 Veľké mažoretky

                        15:00 – 16:30 Zvieratkovo

Štvrtok:           10:00 – 12:00 Regionálna gastronómia

                        13:30 – 14:30 Internet klub

                        14:00 – 15:00 Lentilky

                        15:00 – 16:30 Bambuľky

                        15:10 – 16:10 Športový krúžok

Piatok:            11:00 – 12:00 Mini country klub (Vyšná Slaná)

                        13:00 – 14:00 Tanculienky (Vlachovo)

                        13:30 – 14:30 Počítačové hry II.

                        13:30 – 15:00 Hand made