• Predseda:      Mgr. Sylvia Tešlárová

 

  • Členovia:   Miroslava Klementová

                               Iveta Ďurajová

                               Anna Macková

                               Milan Horváth