• Predseda: Mgr. Sylvia Tešlárová

 

  • Členovia: Miroslava Klementová

                             Iveta Ďurajová

                             Anna Macková

                             Ing. Jana Kračunová