• Predseda: Mgr. Sylvia Tešlárová

 

  • Členovia:    p. Iveta Ďurajová

                            p Radovan Žori

                            Mgr. Jana Valentková

                            Mgr. Eva Mihoková