• Riaditeľka: Ing. Mária Rybárová

 

  • Ekonómka: Iveta Ďurajová

                  

  • Vychovávateľky: Bc. Bibiána Slováková

                                        Mgr. Sylvia Tešlárová

                                        Mgr. Lucia Horváthová

 

  • THP: Marta Hutníková