• Riaditeľka: Mgr. Lucia Horváthová

 

  • Ekonómka: Iveta Ďurajová

                  

  • Vychovávateľky:         Bc. Bibiána Slováková

                                            Mgr. Sylvia Tešlárová

                                        

 

  • THP: Katarína Debnáriková