Identifikácia verejného obstarávateľa

 
 
 
Názov: Centrum voľného času 
 
Zastúpený: Ing. Mária Rybárová
 
IČO: 35543591
 
DIČ: 2021689087
 
Adresa: SNP 492/27, 049 25 Dobšiná
 
email: cvc@centrum.sk