Rozpis krúžkov 2017/2018

 

PONDELOK:     14:00 – 15:00 Detská joga

                          14:00 – 16:00 Hand made                           

14:30 – 16:00 Maškrtník

15:00 – 16:30 Mini brušné

                           15:00 – 16:00 Športový krúžok

                           18:00 – 19:30 Zdravý chrbát

UTOROK:           10:00 – 12:00 Klub mamičiek

                            13:30 – 15:00 Smajlinky

                            15:00 – 16:30 Bambuľky

                            15:00 – 16:30  Lego

                            15:30 – 17:30 Futbal prípravka

STREDA:            10:00 – 12:00 Aranžérsky ateliér     

                            10:00 – 12:00 Kreatívna tvorba

  13:30 – 14:30 Čaje, čaje

  14:00 – 15:00 Automodelár

  15:00 – 16:00 Svet tanca

  15:00 – 16:30 Parťáci

  15:00 – 16:00 Počítač pre začiatočníkov

  16:00 – 17:00 Počítač a internet

ŠTVRTOK:          10:00 – 12:00 Regionálna gastronómia

  13:30 – 15:00 Mini mažoretky

                             15:00 – 16:00 Zumba baby

                             15:00 – 16:30 Čertíci

                             15:00 – 16:30 Angličtina interaktívne

PIATOK:               10:30 – 12:30 Mini country club

   14:00 – 15:00 Počítač pre dievčatá

   15:30 – 17:30 Futbal starší

Centrum voľného času detí a mládeže v Dobšinej

Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2017/2018

 

1. Mini Country (chlapci a dievčatá od 5 – 7 rokov) základy country tancov, párové choreografie, skupinové choreografie

 vedúca z.ú.: Bc. Bibiána Slováková

2. Mini mažoretky (dievčatá 6 - 9 rokov) pohybová príprava, práca s paličkou, bambuľami, tanečné zostavy

vedúca z.ú.: Bc. Bibiána Slováková

3. Mini brušné tance  (dievčatá 4 – 6 rokov) základy brušných tancov , tanečné choreografie

vedúca z.ú.: Bc. Bibiána Slováková

4. Smajlínky - mažoretky (8 – 11 rokov) rytmické cvičenia, pohybová príprava, práca s paličkami a bambuľami, choreografie pre roztlieskavačky a mažoretky

vedúca z.ú.: Bc. Bibiána Slováková

5. Svet tanca (10 – 15 rokov) moderné a spoločenské tance

vedúca z.ú.: Bc. Bibiána Slováková

6. Zumba baby  (10 – 18 rokov)  cvičebné choreografie, tanečné choreografie, rytmická a pohybová príprava

vedúca z.ú.: Bc. Bibiána Slováková

7. Lego krúžok  (4 – 7 rokov) skladanie lega, stavebníc, dopravných prostriedkov, hračiek, bioniclov

vedúca z.ú.: Mgr. Lucia Horváthová

8. Angličtina interaktívne (4 – 7 rokov) učenie angličtiny hravou formou pomocou interaktívnej tabule

                                                                                               vedúca z.ú.: Mgr. Lucia Horváthová

9. Počítačový krúžok (7 – 18 rokov) práca s počítačom a Internetom, hranie náučno-vedomostných hier, voľná práca,  možnosť písania referátov a seminárnych prác

                                                                                         vedúca z.ú.: Mgr. Lucia Horváthová

10. Automodelár (10 – 15 rokov) zhotovenie modelov áut, preteky s autami na diaľkové ovládanie                                                            

        vedúca z.ú.: Mgr. Lucia Horváthová

11. Bedminton (6 – 13 rokov) rekreačný šport pre udržanie kondície a radosti z pohybu

                                                                                                      vedúca z.ú.: Mgr. Lucia Horváthová

12.  Astronomický krúžok (7 – 15 rokov) základy astronómie, poznávanie a pozorovanie vesmíru, kozmonautika, štarty rakiet, návštevy hvezdárne

                                                                                                      vedúca z.ú.: Mgr. Lucia Horváthová

13. Klub mamičiek určený pre mamičky s deťmi na materskej dovolenke

                                                                                                      vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová

14. Čertíci (4 – 6 rokov) záujmový útvar pre chlapcov, náplňou útvaru sú športové, pohybové a zábavné hry, súťaže, tvorenie, kreslenie a pod.

                                                                                                                                    vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová

15. Zvieratkovo (5 – 10 rokov) záujmový útvar pre chlapcov aj dievčatá, náplňou krúžku je oboznamovanie sa s domácimi zvieratkami, s ich starostlivosťou a so všetkým, čo s nimi súvisí. Vytvorenie si vlastného časopisu o zvieratkách, ktoré postupne počas roka spoznajú.

                                                                                                      vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová 

16. Bambuľky ( 4 - 6 rokov ) klub pre dievčatá, ktoré rady tvoria, kreslia, zabávajú sa a poznávajú nové veci prostredníctvom tvorivých činností

    vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová

17. Maškrtník (6 - 15 rokov) krúžok pre deti je určený pre všetkých maškrtníkov sladkostí a iných dobrôt.

                                                                                                        vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová

18. Parťáci (6 - 12 rokov) športovo-turistický krúžok pre všetky deti. Náplňou sú rôzne športové aktivity, pohybové hry, vychádzky do prírody, tvorenie z odpadového, prírodného materiálu ( vtáčie búdky, eko-výrobky...)

                                                                                                        vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová

19. Šikulky (6 - 8 rokov) útvar je určený dievčatám, náplňou bude zhotovovanie si rôznych dekoračných predmetov, darčekov na rôzne príležitosti, ozdôbok pre seba aj známych, výtvarné techniky a práca s rôznym druhom materiálu

                                                                                                       vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová

20. Čaje, čaje (6 -  16 rokov) klub je určený pre dievčatá. Náplňou je nácvik rómskych aj moderných choreografií.

                                                                                                       vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová

21. Hand Made (6 – 16 rokov)  výroba úžitkových predmetov rôznymi technikami, záujmový útvar určený dievčatám a chlapcom.                                                                                

           vedúca z.ú.: Ing. Mária Rybárová

22. Horárik (6 -10 rokov) lesná pedagogika, ktorej cieľom je vzdelávanie zamerané na spoznávanie prírody, života v lese a objavovanie prírodných tajomstiev prostredníctvom hier a zážitkov

vedúca z.ú.: Bc.Viktória Vikartovská

23. Detská joga (5-10 rokov) cvičenie detskej jogy šitej na mieru, realizovaná hravou formou cvičení s ohľadom na vek dieťaťa.                                                                                                                                                                                                                                                         vedúca z.ú.: p. Štefánia Nohavičková

24. Počítač pre dospelých (od 18 rokov) základy prác s počítačom, Microsoft Word, Internet

                                                                                                      vedúca z.ú.: Mgr. Lucia Horváthová

25. Kreatívna tvorba (od 18 rokov) záujmový útvar zameraný na kreatívnu tvorbu, určený pre dospelých

                                                                                                         vedúca z.ú.: Ing. Mária Rybárová

26. Zdravý chrbát (od 18 rokov) cvičenie určené pre ženy na precvičenie chrbtových svalov, krčnej chrbtice, strečing, tvárová gymnastika

                                                                                                          vedúca z.ú.: p. Marta Hutníková

27. Regionálna gastronómia (od 18 rokov) vyhľadávanie tradičných regionálnych receptov spojené s ich prípravou a degustáciou, spracovanie receptov a ich vydanie formou brožurky

vedúca z.ú.: Ing. Mária Rybárová

 

 

Detské oslavy - Centrum voľného času Vám ponúka organizovanie detských narodeninových osláv v priestoroch CVČ,  v čase od 16:00 do 18:00 hodiny. Pre vaše dieťa a jeho kamarátov pripravíme program plný hier a zábavy. Priebeh oslavy navrhneme a upravíme podľa vašich požiadaviek. Organizovanie osláv bude možné na základe vzájomnej dohody.

 

Otvorená záhrada – Centrum voľného času ponúka možnosť mamičkám na materskej dovolenke v dopoludňajších hodinách  stráviť príjemné chvíle v našej záhrade

 
Tvorivý ateliér - projekt podporený FONDOM  NA PODPORU UMENIA. 
 
Od septembra 2017 v Centre voľného času prebieha realizácia projektu Tvorivý ateliér.
Cieľom projektu je umožniť deťom a všetkým obyvateľom mesta zapojiť sa do kreatívnej činnosti. Aby si každý mohol vyrobiť vlastnými rukami výrobok, či už úžitkový alebo ozdobný. Umožniť ľuďom stretávať sa, porozprávať, tvoriť. Pri našich aktivitách sme nadviazali na naše osvedčené projekty ako sú: KREATÍVNE POPOLUDNIE, počas ktorých sme v priestoroch CVČ vyrábali jesenné aranžmány, maľovali na tričká, šili hračky, tvorili z papiera a pod. So ŠKOLKARMI sme vyrábali ježkov, mimoňov a iné „dôležité“ veci. Na  TVORIVÝCH DIELŇACH sa plstilo, vyrábali sa živicové šperky a pod.  Pre deti a dospelých sme zorganizovali ZÁHRADNÚ VERNISÁŽ, pri ktorej záhrada CVČ ožila umeleckým ruchom. Každý si zvolil techniku tvorby, maľovalo sa na plátno, sololit, alebo na výkres, akrylovými, vodovými a temperovými farbami, pastelkami a voskovkami. Akcie sa zúčastnilo 21 maliarov každého veku, najmladší mal jeden a pol roka (veľa toho nenamaľoval, ale jeho zanietenie bolo veľké), najstarší účastník mal 60 rokov. Umelcov prišli podporiť aj diváci. Pod rukami umelcov vznikali krásne dielka a atmosféra celého popoludnia bola veľmi príjemná a inšpirujúca. Na TVORIVÝ PLENÉR sme sa vybrali do blízkeho Slovesnkého raja. Tam si účastníci nazbierali prírodniny, z ktorých vytvorili kreatívne predmety, aranžmány a pod. K tradičným podujatiam Centra voľného času v Dobšinej patrí aj JESENNÁ VÝSTAVA, ktorú sme po mnohých rokoch organizovania v centre už druhý krát pripravili v priestoroch Kultúrneho domu v termíne od 17. do 19. októbra 2016. Jeseň je nekonečným zdrojom inšpirácií pre všetkých kreatívcov, ktorí sa neradi nudia, ale svoj nielen pracovný, ale aj voľný čas venujú tvorivým činnostiam.
Projekt bude prebiehať do februára 2017. O priebehu a výsledkoch Vás budeme pravidelne informovať a budeme radi, keď sa do projektu zapojíte.

 

Tvorivý ateliér - projekt podporený FONDOM  NA PODPORU UMENIA. 

 
Od septembra 2017 v Centre voľného času prebieha realizácia projektu Tvorivý ateliér.
Cieľom projektu je umožniť deťom a všetkým obyvateľom mesta zapojiť sa do kreatívnej činnosti. Aby si každý mohol vyrobiť vlastnými rukami výrobok, či už úžitkový alebo ozdobný. Umožniť ľuďom stretávať sa, porozprávať, tvoriť. Pri našich aktivitách sme nadviazali na naše osvedčené projekty ako sú: KREATÍVNE POPOLUDNIE, počas ktorých sme v priestoroch CVČ vyrábali jesenné aranžmány, maľovali na tričká, šili hračky, tvorili z papiera a pod. So ŠKOLKARMI sme vyrábali ježkov, mimoňov a iné „dôležité“ veci. Na  TVORIVÝCH DIELŇACH sa plstilo, vyrábali sa živicové šperky a pod.  Pre deti a dospelých sme zorganizovali ZÁHRADNÚ VERNISÁŽ, pri ktorej záhrada CVČ ožila umeleckým ruchom. Každý si zvolil techniku tvorby, maľovalo sa na plátno, sololit, alebo na výkres, akrylovými, vodovými a temperovými farbami, pastelkami a voskovkami. Akcie sa zúčastnilo 21 maliarov každého veku, najmladší mal jeden a pol roka (veľa toho nenamaľoval, ale jeho zanietenie bolo veľké), najstarší účastník mal 60 rokov. Umelcov prišli podporiť aj diváci. Pod rukami umelcov vznikali krásne dielka a atmosféra celého popoludnia bola veľmi príjemná a inšpirujúca. Na TVORIVÝ PLENÉR sme sa vybrali do blízkeho Slovesnkého raja. Tam si účastníci nazbierali prírodniny, z ktorých vytvorili kreatívne predmety, aranžmány a pod. K tradičným podujatiam Centra voľného času v Dobšinej patrí aj JESENNÁ VÝSTAVA, ktorú sme po mnohých rokoch organizovania v centre už druhý krát pripravili v priestoroch Kultúrneho domu v termíne od 17. do 19. októbra 2016. Jeseň je nekonečným zdrojom inšpirácií pre všetkých kreatívcov, ktorí sa neradi nudia, ale svoj nielen pracovný, ale aj voľný čas venujú tvorivým činnostiam.
Projekt bude prebiehať do februára 2017. O priebehu a výsledkoch Vás budeme pravidelne informovať a budeme radi, keď sa do projektu zapojíte.