Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a pozastavenia uplatňovania COVID Automatu majú 

jazykové školy, ZUŠ a CVČ mimoriadne prerušené školské vyučovanie a prevádzku 

v období od 29. novembra 2021 do 7. januára 2022.

 Prevádzku je možné zabezpečiť iba dištančnou formou.

 

Ponuka záujmových útvarov na školský rok 2021/2022

 

1. Lego krúžok  ( 4 – 8 rokov ) skladanie lega, stavebníc, puzzle, autodráha

vedúca z.ú.: Mgr. Lucia Horváthová

2. Malý športovec ( 3 – 7 rokov ) športové hry a súťaže pre škôlkarov, futbal, floorbal, basketbal

vedúca z.ú.: Mgr. Lucia Horváthová

3. Športové hry pre dievčatá ( 5 – 10 rokov ) športové hry a súťaže, atletika, volejbal, basketbal

vedúca z.ú.: Mgr. Lucia Horváthová

4. Angličtina interaktívne ( 4 – 9 rokov ) učenie angličtiny hravou formou pomocou interaktívnej tabule

vedúca z.ú.: Mgr. Lucia Horváthová

5. Počítačové hry ( 6 – 10 rokov ) práca s počítačom a Internetom, detské hry, počítanie, maľovanie, hovorený text, zvuky, tóny, pesničky, puzzle, interaktívna tabuľa

vedúca z.ú.: Mgr. Lucia Horváthová

6. Junior Internet (  10 – 18 rokov ) práca s počítačom a Internetom, hranie náučno- vedomostných hier, voľná práca, youtube, facebook, interaktívna tabuľa

vedúca z.ú.: Mgr. Lucia Horváthová

7. Automodelár (6 – 12 rokov ) zhotovenie modelov áut Monti systém, preteky s autami na diaľkové ovládanie, autodráha         

vedúca z.ú.: Mgr. Lucia Horváthová

8. Mini brušné tance ( dievčatá 4 – 5 rokov ) základy brušných tancov, tanečné choreografie

vedúca z.ú.: Bc. Bibiána Slováková

9. Country club ( MŠ Vyšná Slaná ) základy country tancov, párové choreografie, skupinové choreografie

vedúca z.ú.: Bc. Bibiána Slováková

10. Mini mažoretky 1. ( dievčatá 6 rokov ) pohybová príprava, práca s paličkou, bambuľami, tanečné zostavy

vedúca z.ú.: Bc. Bibiána Slováková

11. Mini mažoretky 2.  ( dievčatá 7 – 9 rokov ) pohybová príprava, práca s paličkou, bambuľami, tanečné zostavy

vedúca z.ú.: Bc. Bibiána Slováková

12. Smajlinky – mažoretky ( 10 – 13 rokov ) rytmické cvičenia, pohybová príprava, práca s paličkami a bambuľami, choreografie pre roztlieskavačky a mažoretky

vedúca z.ú.: Bc. Bibiána Slováková

13. Svet tanca pokročilí ( 11 – 15 rokov ) moderné a spoločenské tance

vedúca z.ú.: Bc. Bibiána Slováková

14. Klub mamičiek určený pre mamičky s deťmi na materskej dovolenke, deti si prostredníctvom jednoduchých techník rozvíjajú jemnú motoriku, učia sa používať pomôcky a pracovať s rôznym materiálom. Spolu s mamami si vytvárajú svoje prvé umelecké diela

vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová

15. Trpaslíci ( 4 – 6 rokov ) záujmový útvar pre chlapcov, náplňou útvaru sú športové, pohybové a zábavné hry, súťaže, tvorenie, kreslenie a pod.

vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová

16. Bambuľky ( 4 - 6 rokov ) klub pre dievčatká, ktoré rady tvoria, kreslia, zabávajú sa a poznávajú nové veci prostredníctvom tvorivých činností

vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová

 

17. Maškrtník (6 - 15 rokov) krúžok pre deti je určený pre všetkých maškrtníkov sladkostí a iných dobrôt.

vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová

 

18. Čarovný svet (8 - 12 rokov) rôzne možnosti tvorenia tradičným a netradičným spôsobom a materiálom – korálkovanie, drôtikovanie, práca s povrazom, maľba voskom, maľba na sklo, zhotovenie šperkov, opaskov, ozdoby na odev a mnoho ďalšieho.

vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová

 

19.Výskumníci ( 6- 12 rokov ) záujmový útvar pre chlapcov a dievčatá. Pozorovanie, skúmanie a zaznamenávanie si nášho mikrosveta prostredníctvom mikroskopov, sledovanie živej a neživej prírody s ďalekohľadom. Vychádzky do prírody, zaujímavé pokusy, návštevy hvezdárne v Rožňave.

vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová

 

20. Darčekovo ( 6 – 10 rokov ) tvorenie s rôznym druhom materiálu, výroba darčekov, darčekových taštičiek a pod., zhotovenie výzdoby na rôzne príležitosti, oslavy, sviatky atď.

 

vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová

 

21. Zvieratkovo ( 5 – 10 rokov ) záujmový útvar pre chlapcov a dievčatá, ktorí milujú domácich maznáčikov. Deti sa počas roka bližšie oboznámia s domácimi zvieratkami, s ich starostlivosťou a so všetkým, čo ich zaujíma. Vytvoria si vlastný časopis nielen o domácich, ale aj o iných známych alebo menej známych zvieratkách, ktoré budeme spolu spoznávať.

 

vedúca z.ú.: Mgr. Sylvia Tešlárová

 

22. Navrhovanie a šitie odevov ( 8 – 16 rokov ) navrhovanie odevov a odevných doplnkov, základy ručného a strojového šitia, šitie odevov a doplnkov

vedúca z.ú.: Ing. Mária Rybárová

 

23. Kreatívna tvorba (od 18 rokov) záujmový útvar zameraný na kreatívnu tvorbu, určený pre dospelých

vedúca z.ú.: Ing. Mária Rybárová

 

24. Regionálna gastronómia (od 18 rokov) vyhľadávanie tradičných regionálnych receptov spojené s ich prípravou a degustáciou

vedúca z.ú.: Ing. Mária Rybárová

 

25. Zdravý chrbát (od 18 rokov) cvičenie určené pre ženy na precvičenie chrbtových svalov, krčnej chrbtice, strečing, tvárová gymnastika

vedúca z.ú.: Marta Hutníková

 

26. Joga  ( od 18 rokov ) cvičenie jogy

vedúca z.ú.: Štefánia Nohavičková

 

Detské oslavy - Centrum voľného času Vám ponúka organizovanie detských narodeninových osláv v priestoroch CVČ,  v čase od 15:00 do 17:00 hodiny. Pre vaše dieťa a jeho kamarátov pripravíme program plný hier a zábavy. Priebeh oslavy navrhneme a upravíme podľa vašich požiadaviek. Organizovanie osláv bude možné na základe vzájomnej dohody. Poplatok 5,- €

 

Prihláška na stiahnutie do záujmového útvaru 

na školský rok 2021/2022

 

Centrum voľného času, SNP 492/27, Dobšiná

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19

Zákonný zástupca

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa a pri odchode dieťaťa zo školského zariadenia (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  • Dodržiava pokyny riaditeľky CVČ, ktoré upravujú podmienky prevádzky školských zariadení na školský rok 2020/2021.
  • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do centra čestné vyhlásenie (príloha č. 1) alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa do centra v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).
  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vedúceho ZÚ. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z centra vylúčené.

Príloha č. 1..docx (20575)

Príloha č. 2..docx (17075)

Jarné prázdniny

Jarné prázdniny aj v tomto roku mohli deti tráviť v Centre voľného času v Dobšinej. Aj keď nám počasie neprialo, pripravili sme deťom tri dni pestrého programu. V pondelok boli pre deti pripravené športovo – zábavné súťaže, maškrtenie a tvorivé dielne. V utorok sme sa plným autobusom odviezli na krytú plaváreň v Spišskej Novej Vsi, kde sa deti do sýta vyšantili. Pridalo sa k nám aj niekoľko rodičov. V stredu sme si dopriali kino s popkornom , hry, súťaže a napriek zlému počasiu i krátku prechádzku. Dúfame, že si deti od nás odniesli nové zážitky a čas strávený v centre sa im páčil.

Ing. Mária Rybárová

Detský karneval 

 

V období fašiang sa už tradične uskutočnil aj Detský karneval organizovaný pod záštitou Centra voľného času, ktorý sa konal 23. februára v Kultúrnom dome v Dobšinej. Do rôznych karnevalových masiek a kostýmov  sa mohli prezliecť nielen deti navštevujúce záujmové útvary, ale taktiež aj deti z blízkeho okolia nášho mesta. Sálu Kultúrneho domu zaplnilo až 57 naozaj rozkošných karnevalových masiek.  O najkrajšej z nich rozhodovala porota v zložení Márii Rybárovej, riaditeľky Centra voľného času, Etely Kukurovej, obecnej kronikárky a  Moniky Dúdorovej. Jednotlivé kostýmy mohli deti prezentovať na promenáde od najmenších až po školákov.  A veruže porota mala čo robiť, aby spomedzi toľkých krásnych a originálnych masiek napokon vybrala tie najlepšie. Ocenených bolo napokon šesť  najkreatívnejších kostýmov. Na treťom mieste sa umiestnila Evka Augustiňáková ako zubná pasta. Druhé miesto získali hrozienka Olívia a Hanka Dudrové a v roztomilých maskách kuriatok pricupkali na karneval súrodenci Kajka a Šimonko Nohavičkoví. Pre každú masku čakalo aj sladké občerstvenie v podobe chutného koláčika či nápoja. Po vyhodnotení karnevalových masiek nechýbalo ani losovanie tomboly, ceny do nej zakúpilo Centrum voľného času a prispelo aj MK Železiarstvo v Dobšinej, začo sa im touto cestou  chceme poďakovať a, samozrejme, ďakujeme nášmu stálemu hudobnému doprovodu DJ J. Korintušovi.

Ocenené karnevalové masky:

1. miesto – Kajka Nohavičková, Šimonko Nohavička (za kostým  kuriatok)

2. miesto – Olívia Dudrová, Hanka Dudrová (za kostým hrozienok)

3.miesto – Evka Augustiňáková (za kostým zubnej pasty)

4. miesto – Emka Herčková (za kostým včielky)

5. miesto – Sofia Valentková, Adamko Valentko (za kostým Flinstonovcov)

6. miesto – Jurko Lenkey (za kostým vojaka)

Klzisková šou

Koncom januára pripravilo centrum voľného času pre deti na miestnom klzisku - klziskovú šou. Táto akcia bola určená pre všetky deti, ktoré obľubujú korčuľovanie. Disciplínami, ktoré sme pre nich pripravili sme chceli preveriť ich zručnosti na korčuliach. Ich úlohou bolo prejsť prekážkovú dráhu, podliezať tyč, streľba s pukom na bránku, jazda húseníc, triafanie tyče do kruhu a hod na cieľ. Na tejto šou sa zúčastnili deti rôznych vekových kategórii a kyždý účastník bol odmenený sladkou odmenov. 

Detský novoročný ples

 

Tak ako každý rok aj v novom roku zahájili plesovú sezónu naši najmenší. Detský novoročný ples  už tradične otvoril bránu do sveta krásnych rób, oblekov a tanca dňa 16. januára 2020 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska. Naše malé princezné a princovia z Centra voľného času roztancovali sálu tak ako sa na ples patrí. Namiesto vstupného deti so sebou priniesli lahôdky a rôzne pochutiny na spoločné švédske stoly a pozvánku, ktorá slúžila ako lístok do tomboly. Tá je už neodmysliteľnou súčasťou každého plesu, no a pre šťastlivcov čakali aj tento rok naozaj pekné ceny. Na úvod sa deti rozhýbali zábavnými pohybovými súťažami a po nich už do tanca prizval DJ Július Korintuš, ktorému chceme touto cestou opäť poďakovať za skvelú zábavu. Najmenší účastníci roztancovali aj svojich rodičov, na parkete o tanečníkov teda rozhodne nebola núdza až do konca plesu. Teší nás, že sa nám podarilo takto pekne zahájiť plesovú sezónu a veríme, že ju podobne príjemne ukončí aj náš Detský karneval, ktorý organizujeme ...a samozrejme, želáme, aby aj ďalšie plesy v našom meste boli prinajmenšom rovnako úspešné.