PC Avatarik

(6 – 18 rokov) práca s počítačom a Internetom, hranie náučno-vedomostných hier, voľná práca,  možnosť písania referátov a seminárnych prác

vedúca z.ú.: Mgr. Lucia Horváthová