Z činnosti centra voľného času školský rok 2019/2020

Jesenná rodinná turistika

     K prvým podujatiam, ktoré centrum voľného času organizuje v rámci svojej príležitostnej činnosti už tradične patrí rodinná turistika. Zúčastňujú sa jej deti, rodičia a naši dôchodcovia. Do okolia našej dobšinskej prírody sme sa vydali 21. septembra 2019 trasou Žrebčín – Rompot – Lányiho Huta. Krásne počasie, skvelí ľudia a pekná príroda boli predurčené k úspešnej a vydrenej akcii. Za zvukov ručiacich jeleňov sme šťastne dorazili do nášho cieľa, kde na všetkých čakal výborný perníkový koláč, ktorý nás už z ďaleka lákal svojou vôňou a ktorý pre nás s láskou napiekla pani Marta Hutníková. Po krátkom oddychu sme sa rozlúčili a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné podujatie.