Z činnosti centra voľného času školský rok 2018/2019

Deň Matiek

K najkrajším sviatkom roka patrí určite Deň matiek. Je určený všetkým mamám, babkám, krstným mamám, tetám. Jeho miesto v kalendári je druhá májová nedeľa. Centrum voľného času každoročne pripravuje k tejto príležitosti kultúrny program, v ktorom vystúpia deti z takmer všetkých záujmových útvarov. Aj takýmto spôsobom sa chcú deti poďakovať svojim mamkám a podarovať im k ich sviatku niečo pekné, čo sa naučili a venovať im to ako darček k ich sviatku. Okrem detí z centra vystúpili aj deti z folklórneho súboru Gemerčatá, ktoré svojim programom spestrili atmosféru tohto podujatia. 

Dobšinská nota

Už šiesty ročník oblastnej speváckej súťaže v speve modernej piesne pod názvom  „Dobšinská nota“ sa konal 26. apríla 2019 v priestoroch Kultúrneho domu v Dobšinej. Táto súťaž sa teší obľube, je o ňu čoraz väčší záujem a výrazne stúpa jej úroveň.

Organizátorom súťaže je H2 SECURITY a Centrum voľného času v Dobšinej, partnerom mesto Dobšiná.

V speváckej súťaži sa stretávajú amatérski speváci rôznych vekových kategórií.

  1. kategória: 0 až 10 rokov
  2. kategória: 11 až 18 rokov
  3. kategória: 18 až 100 rokov

Súťažiaci  predviedli jednu pieseň s hudobným podkladom alebo sa sami doprevádzali hudobným nástrojom. Každý účastník si vybral modernú pieseň (slovenská nebola podmienkou). Poradie vystúpenia súťažiacich bolo určené losovaním pri prezentácii. Tohto roku sa nám predstavili súťažiaci z Dobšinej, Rejdovej, Ružomberka, Nižnej Slanej, Rožňavy a Revúcej.

Spevácku súťaž oživili svojim vystúpením dievčatá z tanečného kolektívu „Svet tanca“ z CVČ Dobšiná s choreografiou REBEL STYLE, s ktorou získali strieborné pásmo na tanečnej súťaži vo Svite.

Výkony spevákov hodnotila odborná porota v zložení: pani Eleonóra Kerekešová, Matej Lipták a Ján Budi. Ich úloha bola veľmi náročná, pretože tohtoročne výkony boli veľmi vyrovnané a na vysokej úrovni.

Výsledky súťaže Dobšinská nota:

  1. kategória: 1. miesto Anetka Gonová, 2. miesto Hugo Volf, 3. miesto Bianka Gonová
  2. kategória: 1. miesto Anna Vivien Pál-Baláž, 2. miesto Michaela Miturová, 3. miesto Erika Zubáková
  3. kategória: 1. miesto Monika Červenáková, 2. miesto Timea Zajaková

Novinkou tohtoročnej súťaže bolo hlasovanie divákov, v ktorom najviac hlasov získala Tamara Kašparová.

Za podporu ďakujeme sponzorom: ASTOM 4PS, RÓBERT LUKÁČ (predaj a preprava dreva), EAST.SK, KP PLUS, MATICA SLOVENSKÁ a za mediálnu podporu INFORMÁTOR a MESTODOBŠINÁ.SK

 

Deň narcisov

V tomto roku Liga proti rakovine vyhlásila 23. ročník zbierky DEŇ NARCISOV. CVČ Dobšiná sa do zbierky zapája už vyše 15 rokov. Teší nás, že aj my môžeme takto pomôcť ľuďom s onkologickým ochorením. V dnešnej dobe je táto zákerná choroba stále viac a viac rozšírená a preto je dôležitá prevencia a liečba. Ďakujeme všetkým obyvateľom nášho mestečka, že aj malou čiastkou a svojou spolupatričnosťou podporili túto ušľachtilú akciu. Celkovo vyzbieraná suma v meste Dobšiná je 660 €. Ďakujeme.

 

Veľkonočná výstava

Príchod jari bol pre našich predkov veľmi očakávaný, symbolizoval nový život a základ novej úrody. Centrum voľného času v spolupráci so školami a školskými zariadeniami v Dobšinej sa snaží každoročne priblížiť atmosféru Veľkej noci obyvateľom nášho mesta prostredníctvom výstavy, ktorá je dôkazom kreativity  a šikovnosti detí a pedagógov. V tomto roku sa výstavy zúčastnilo 11 škôl a školských zariadení.

Výstava je spojená aj so súťažou o najkrajší veľkonočný aranžmán. Porota v zložení   Mgr. Monika Dúdorová,  Anna Macková a Štefánia Heutschiová mala tradične veľmi ťažkú úlohu pri rozhodovaní, no nakoniec rozhodli o poradí:

1. Miesto CVČ Dobšiná

  2. Miesto ŠK ZŠ Dobšiná

3. Miesto ZUŠ Dobšiná

Otvorenie výstavy sa konalo 15.4.2019 o 15.00 hod. a môžete si ju pozrieť v utorok celý deň a v stredu doobeda. Všetkých srdečne pozývame, sľubujeme krásny estetický zážitok.

Ceny do súťaže venovalo Mesto Dobšiná. Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za prezentáciu krásnych výrobkov.

 

Veľkonočný zajac 

Pár dní pred Veľkou nocou vyrástol na námestí v Dobšinej veľkonočný zajac. Zamestnanci centra voľného času v minulých rokoch organizovali zdobenie kraslicového stromu a tento rok sme sa rozhodli pre inú atrakciu. Z balíkov slamy sme urobili veľkého zajaca s veľkými ušami a ozdobili sme ho kraslicami, vŕbovým prútím a brečtanom. Za pomoc ďakujeme firme pána Juraja Lukáča, Jánovi Ďuránovi a za spríjemnenie atmosféry ďakujeme našim škôlkarom, speváčkam a všetkým, ktorí nám pomáhali.

 

Jarné prázdniny 

Aj v čase jarných prázdnin sme sa snažili spríjemniť našim deťom dlhé chvíle voľna. V termíne od pondelka 18. 2. 2019 do stredy 20. 2. 2019 sme pripravili pre deti pestrý program. V pondelok bolo krásne slnečné počasie, ktoré nám prišlo vhod, pretože sme mali naplánovanú vychádzku do prírody a v rámci nej sme odniesli aj zvieratkám niečo dobré na jedenie – jablká, pečivo, mrkvu, petržlen apod. Stihli sme sa aj vyšmýkať po snehu z malého kopčeka. Trocha mokrí sme sa vrátili do centra. Pokiaľ sa nám sušilo oblečenie zahrali sme sa rôzne hry. V utorok sme išli do Spišskej Novej Vsi, kde sa konali plavecké preteky „O pohár primátora mesta.“ Okrem súťažiacich sa plavárni zúčastnili aj rodičia s deťmi. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách – deti a dospelí. Na stredu sme sa už všetci veľmi tešili, pretože sme si piekli výborne palacinky, ktoré sme si potom sami vyzdobili lesným ovocím, lekvárom, čokoládou, cukrovými ozdôbkami a šľahačkou. Poobede sme sa zahrali rôzne hry nielen dnu, ale aj v záhrade nášho centra. Posledné dni rýchlo ubiehajúcich jarných prázdnin už strávia deti doma so svojimi kamarátmi a rodičmi.  

                                                                                      

 

 

Karneval 

Tradičným februárovým podujatím, ktoré Centrum voľného času v Dobšinej organizuje pre všetky deti je Detský karneval. Konal sa 12. februára v kultúrnom dome. Aj tento rok  bola vyhlásená súťaž o Najkrajšiu masku. Porota v zložení Mgr. E. Kukurová, Mgr. M. Dúdorová a Ing. I. Timárová vybrala po úvodnom predvádzacom kole tieto masky:

K. Gvizdová  – striga, J. Slovák – Kissák, K. Nohavičková – chobotnica, S. Parajková  a N. Babinska – horolezkyne a J. Lenkey – kosec.

Každá maska bola odmenená sladkým koláčikom a čajom. Pre všetkých bola pripravená aj tombola. Po jej vylosovaní nasledovala diskotéka, na ktorej sa deti spolu so svojimi rodičmi a príbuznými dobre zabavili. Ďakujeme sponzorom, ktorí nám poskytli ceny do tomboly ako aj ceny do súťaže o Najkrajšiu masku: Mesto Dobšiná, p. Korfantová a Vina shop. Ceny pre deti zakúpilo aj centrum voľného času. Ďakujeme všetkým, ktorí aj napriek krásnemu počasiu podporili našu akciu.

 

Detský novoročný ples 

Obdobie jedla a zábavy od Troch kráľov do Popolcovej stredy – to sú fašiangy. Korene siahajú až do dávnej minulosti slovanských pohanských predkov. Fašiangy sa začínajú deň po Troch kráľoch 7. januára a končia sa pohyblivým utorkom pred Popolcovou alebo tzv. škaredou stredou, ktorá v roku pripadne na 6. marca 2019. Fašiangy sú obdobím jedla a zábavy. V mestách je tradícia fašiangov spojená s plesmi a bálmi. Ináč to nie je ani v našom meste. Chystá sa mnoho plesov pre dospelých, ale tradične plesovú sezónu otvára DETSKÝ NOVOROČNÝ PLES, ktorý tento rok organizovalo Centrum voľného času v Dobšinej 11. januára 2019. Pre deti bolo pripravené občerstvenie, hry, súťaže, diskotéka, tombola a vystúpenie našich deviatakov so spoločenskými tancami a tanček v podaní členiek záujmového útvaru Svet tanca. 

Vianočná výstava

 

Tak ako každý rok i tento predvianočný čas sme sa stretli 19.12.2018 na Vianočnej výstave v Kultúrnom dome. Pedagógovia, žiaci a študenti škôl a školských zariadení z Dobšinej a okolia pripravili nepreberné množstvo prekrásnych vianočných dekorácii a výrobkov. Návštevníci výstavy mohli obdivovať výsledky tvorivosti a fantázie šikovných rúk, nájsť si niečo pekné pre radosť, vyzdobenie príbytku alebo darček pre svojich blízkych. Rekordná účasť návštevníkov a pochvalné reakcie nás veľmi tešia a motivujú do ďalšej činnosti.

Výstavu zastrešuje Centrum voľného v Dobšinej a v tomto roku vystavovali prekrásne výrobky: Základná umelecká škola Dobšiná, Detský domov Dobšiná, Školský klub pri ZŠ Dobšiná, Gymnázium Dobšiná, MŠ a ZŠ Nižná Slaná, Špeciálna základná škola, Nová ul. Dobšiná, Odborné učilište, Nová ul. Dobšiná, CVČ Dobšiná, MŠ P.J. Šafárika, pani Šoltésová, Debnáriková, Bachňáková, pán Macko a Stredná odborná škola, Zimná ul. Dobšiná, ktorá si pre nás pripravila vianočný punč, sladké pečivo a zaujímavú prezentáciu svojej činnosti.

    Vianočná akadémia 

 
Neodmysliteľnou súčasťou predvianočných podujatí, ktoré centrum voľného času organizuje, je aj naša vianočná akadémia. Tohtoročná sa konala v tretiu adventnú nedeľu, 16. decembra, v kultúrnom dome pod názvom „Vianočná nádielka.“ V programe, ktorý si nielen pre svojich rodičov, ale pre všetkých prítomných hostí pripravili deti spolu so svojimi vedúcimi záujmových útvarov, predviedli nádielku tanečných a rôznych iných hudobných vystúpení. Veľmi nás potešilo, že aj napriek predvianočných príprav a zhonu ste si našli chvíľku času a prišli ste si pozrieť naše vystúpenia. Všetkým prajeme krásne Vianoce a deťom nielen bohatého Ježiška, ale aj kopec zábavy počas vianočných prázdnin prežitých spolu so svojimi rodičmi a blízkymi.
 

 

Mikulášska party

     Pre našich členov záujmových útvarov každoročne pripravujeme aj Mikulášsku párty. Mikuláš síce nepríde, ale o zábavu je postarané. Pre deti sú pripravené zábavné súťaže a hry, do ktorých sa všetci môžu zapojiť. Odmenou im sú sladkostí, preto žiadne dieťa neodíde bez nejakej dobrotky. Tento rok si svoje sladkosti mali možnosť aj vybrať z adventného kalendára, do ktorého sa museli trafiť so šípkou. Podľa toho, ktoré číslo sa im podarilo zasiahnuť, dostali prislúchajúcu sladkosť. Mikulášsku párty sme ukončili diskotékou.

 

Mikuláš s Klubom mamičiek 

Tohtoročný Mikuláš zavítal do nášho centra už v utorok, 4. decembra. Doniesol balíčky sladkostí pre naše najmenšie detičky, ktoré spolu so svojimi mamkami či oteckami navštevujú Klub mamičiek. Všetky deti boli veľmi statočné a vôbec sa nebáli s Mikulášom odfotiť pri vianočnom stromčeku. Tí najodvážnejší sa odhodlali aj dotknúť sa ho alebo  sadnúť si mu na kolená. Potom sa s Mikulášom rozlúčili a smelo sa pustili do rozbaľovania balíčkov.

Fotografická súťaž " MILUJEM "

Centrum voľného času v Dobšinej zorganizovalo už šiesty ročník fotografickej súťaže, v tomto roku na tému „MILUJEM“. Téma bola voľnejšia, fotografi fotili to čo milujú, či už to boli ich blízki, zvieratká, príroda, mesto, výlety, hračky a mnoho ďalšieho. Súťaže sa zúčastnilo 38 fotografov s 96 fotografiami, vo veku od 6 do 70 rokov.

Odborná porota zložení Mgr. Jana Krišáková, Mgr.art. Anna Hutníková a Vladimír Václavík mala ťažkú úlohu vybrať tie najkrajšie zábery. Výstava fotografií a ocenenie najlepších fotografov sa konalo 21.11.2018 v Kultúrnom dome v Dobšinej a výstava záberov, ktoré si môžete pozrieť aj vy bude trvať do 28.11.2018. Všetkých srdečne pozývame, príďte sa pokochať krásnymi fotografiami talentovaných detí i dospelých nášho z mesta a okolia.

Ocenení fotografi: 

Kategória deti: 1. miesto – Janka Liptáková, 2. miesto – Janka Lachová, 3. miesto – Viktória Graffová,4. miesto – Karolína Klementová. 

Kategória dospelí: 1. miesto – Marta Hutníková, 2. miesto – Jana Hatvaníková, 3. miesto – Juraj Karika, 4. miesto – Bc. Slávka Horváthová. 

Cena riaditeľky ZUŠ: Daniel Chmelo.

 Cena riaditeľky CVČ: Miroslav Herčka. Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie skvostné fotografie v budúcnosti.

 

Rómsky talent

     Centrum voľného času zorganizovalo už 7. ročník súťaže v speve rómskych piesní Rómsky talent, ktorý sa  konal 22. 11. 2018 v Kultúrnom dome v Dobšinej. Do súťaže sa zapojili základné školy nášho okresu – ZŠ Gemerská Poloma, ZŠ s MŠ Nižná Slaná, Spojená škola Nová ulica ZŠ Dobšiná, Reedukačné centrum Mlynky Biele vody a Komunitné centrum Dobšiná. Súťažiaci spievali v troch kategóriách, kde ich hodnotila porota v zložení p. A. Macková, p. K. Kún a p. V. Kotlár. Súťaž nám spestrili vystúpenia detí z komunitného centra svojimi rómskymi choreografiami a dievčatá zo záujmového útvaru Čaje, čaje z Centra voľného času Dobšiná.

Výsledky:

I. kategória 6 – 12 roční :

1. miesto - Alexandra Ferencová – ZŠ Gemerská Poloma

2. miesto – Janka Gunárová – ZŠ Gemerská Poloma

3. miesto – Aneta Gonová – ZŠ s MŠ Nižná Slaná

II. kategória 13 – 18 roční:

 1. miesto – Michaela Ferencová  - ZŠ Gemerská Poloma

2. miesto – Tamara Kašparová – ZŠ Dobšiná

3. miesto – Erika Rigová - ZŠ s MŠ Nižná Slaná

III. kategória duetá, hudobné skupiny:

1. miesto – Andrej Gunár a Erik Rigo - ZŠ s MŠ Nižná Slaná

2. miesto – Tamara Kašparová a Patrik Holmok - ZŠ Dobšiná

3. miesto – Rozália Tomiová a Erika Rigová - ZŠ s MŠ Nižná Slaná

 

Deň starých rodičov

 

V mesiaci október v centre voľného času už tretí rok organizujeme Deň starých rodičov. V tento deň sa chceme poďakovať babkám, dedkom a starkým, za všetko, čo pre svoje vnúčatá robia, ale hlavne za všetku ich lásku, ktorú im venujú. V príjemnej rodinnej atmosfére sme sa 16. októbra stretli v priestoroch našej spoločenskej miestnosti. Pre starých rodičov a ich vnúčatá sme pripravili rôzne súťaže a pohostenie. Zasúťažili si v jedení palaciniek, robení copíkov, obúvaní stoličky, v behu s kočíkom. Sme veľmi radi, že starí rodičia absolvovali jednotlivé disciplíny v plnom nasadení a ukázali, že nestrácajú humor a dobrú náladu. Príjemným spestrením bol určite tanec. Babky a dedkovia učili svoje vnúčatá valčík a naopak vnúčatá ich učili disco tanec. Ďakujeme všetkým zúčastneným za krásne prežité popoludnie. 

 

 

Deň mlieka,

Dnes sme si v centre voľného času pre Materskú školu pripravili tematické predpoludnie, ktoré bolo venované konzumácii mlieka, ktoré má blahodarné účinky. Formou zábavných súťaží sme najmenším priblížili  aké dôležité je mať vo svojom jedálničku mlieko a mliečne výrobky. Deti si prešli prekážkovou dráhou, skákali na koníkoch, hádzali na terč. Ako rekvizity sme použili krabice od mlieka, ktoré nám poslúžili pri rôznych disciplínach. Deti si na záver pochutili na mliečku a mliečnych výrobkoch. Najväčšou atrakciou pre deti určite bolo zvonenie na originálnom kravskom zvonci. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Materskou školou počas nasledujúceho školského roku.

Turstika Muráň

 

Centrum voľného času v Dobšinej zorganizoval 8.9.2018 rodinnú turistiku na Muránsky hrad. Zrúcaniny Muránskeho hradu stoja na vrchu Cigánka, na južnom okraji Muránskej planiny. Hrad postavili ako kráľovský v 13. storočí na ochranu cesty vedúcej z Gemera do Liptova a Zvolena. Vďaka svojim neobyčajne pestrým dejinám patrí k najznámejším gemerským hradom. Hrad v 18. storočí dvakrát vyhorel a koncom 18. storočia už nebol obývaný. V posledných rokoch sa uskutočňuje rozsiahla rekonštrukcia hradu, v rámci ktorej boli postavené dve vyhliadkové plošiny a bola zrekonštruovaná hradná brána. Z hradu sú neskutočne krásne vyhliadky na všetky smery.

K hradu vedie niekoľko turistických trás. My sme si vybrali trasu z Javorinky po modrej značke na Veľkú lúku. Je to najdlhšia, ale najľahšia cesta k Muránskemu hradu, ktorá vedie prekrásnou prírodou Muránskej planiny. Značka nás doviedla k turistickej chate Zámok, niekdajšej horárni z druhej polovice 19. storočia. Výstup z chaty na hrad sme absolvovali po krátkej strmej cestičke. Počas najnáročnejšej časti výstupu vyniesli naši chlapci i niektoré dievčatá vrecia s pieskom, ktorý sa použije na obnovu tejto historickej pamiatky. Do hradu sme vstúpili cez zrekonštruovanú hradnú bránu, kde na nás dýchla atmosféra starých čias. Areál hradu je rozsiahly a nesmierne romantický. Pre návrat z hradu sme zvolili turistický chodník, ktorý nás doviedol priamo do obce Muráň.

Cestou domov sme sa ešte zastavili v lokalite Biele vody na Muránskej planine, kde žijú početné syslie kolónie. Deti i dospelí sa pokochali pohľadom na roztomilých hlodavcov, ktorých počet už prekročil tisícku. Na prinesených dobrotách si pochutili aj oslíky a koníky.

Pekné počasie nám vydržalo celý deň a keď sme si unavení, ale plní zážitkov sadli do autobusu na cestu domov, začalo pršať, ale aj napriek tomu nám to už krásne prežitý deň nepokazilo.