Z činnosti centra voľného času školský rok 2019/2020

Vianočná akadémia 

Prekrásny čas Vianoc sa nezadržateľne blíži, tešia sa na ne nielen deti, ale aj dospelí. K najkrajším podujatiam, ktoré v decembri pripravujeme v centre voľného času patrí aj naša Vianočná akadémia. Pripravili sme ju spolu s deťmi na tretiu adventnú nedeľu, 15. 12. 2019 v kultúrnom dome. Náš vianočný program sa niesol v duchu rôznorodých vianočných choreografií a vystúpení, zavŕšili sme ho módnou prehliadkou dievčat, ktoré si svoje modely samy ušili. Aj tentoraz nás potešila vysoká účasť rodičov, starých rodičov a všetkých ostatných, ktorým sme sa snažili spríjemniť toto  predvianočné obdobie. 
 

Vianočná výstava

 

V predvianočný utorok 17.12.2019 sa Kultúrny dom v Dobšinej odel do vianočnej atmosféry. Žiaci a pedagógovia našich škôl a školských zariadení a tiež šikovné dobšinské žienky vystavovali prekrásne vianočné výrobky. Je až neskutočné s akou fantáziou a zručnosťou sa každý rok stretávame na Vianočnej výstave. Návštevníci, ktorých bolo tohto roku rekordne veľa, si mohli vybrať z množstva výrobkov a odniesť si domov kúsok sviatočnej nálady. Tešíme sa, že je dnes doba, keď si ľudia čoraz viac cenia veci vyrobené ručne a s láskou. Ďakujeme všetkým, ktorí venovali svoj čas príprave vianočných vecičiek a tiež návštevníkom výstavy za ich priazeň a podporu

Mikuláš 

 

     Dlhoočakávaný Mikuláš sa počas svojej dlhej cesty aj tento rok zastavil v našom centre, kde zavítal medzi tých najmenších - do Klubu mamičiek. Tentoraz si na pomoc zobral aj krásneho anjelika, ktorý mu pomáhal pri rozdávaní mikulášskych balíčkov pre naše detičky. Všetky sa držali veľmi statočne a len sem-tam spadla nejaká slzička. Na pamiatku sa všetci spolu vyfotili pri našom krásnom vianočnom stromčeku.

Mikulášsky večierok organizujeme pre deti z našich záujmových útvarov. Pripravené pre nich boli zábavné súťaže a hry, za ktoré dostali sladké odmeny. Veľmi nás potešil vysoký záujem o toto podujatie. Zúčastnilo sa ho 68 detí. Pre všetkých bol pripravený Mikulášsky balíček.  

 

V Kultúrnom dome opäť odznela divoká rómska hudba

Ku každoročným udalostiam pod záštitou Centra voľného času Dobšiná patrí aj  súťaž Rómsky talent, ktorá sa konala 21. novembra 2019, už tradične v Kultúrnom dome Dobšiná. Súťaž sa koná už ôsmy rok po sebe a ide o vyhľadávanie detských speváckych talentov rómskej komunity, ktorá má hudbu a tanec jednoducho v krvi. Tohto roku sa zúčastnili nielen žiaci a študenti  tunajších škôl a školských zariadení, ale medzi súťažiacimi boli aj žiaci základných škôl Rejdová, Nižná Slaná, Gemerská Poloma, Liptovská Teplička, SZŠ Poprad či deti z Reedukačného centra Mlynky – Biele Vody. O speváckych výkonoch rozhodovala porota v zastupení  pedagóga Základnej umeleckej školy Karola Kúna, vedúcej detského folklórneho súboru Gemerčatá Márii Krišťákovej Garanovej a hudobníka Vladimíra Kotlára. Niektoré spevácke vystúpenia boli doprevádzané   hrou na keyboarde, elektroakustickej gitare či  originálnym hudobným nástrojom kachonom. Súťaž bola členená do troch kategórií.  V prvej kategórii spievali deti od šiestich do dvanástich rokov, v nej porota rozhodla o víťazovi Róbertovi Gonovi žiakovi ZŠ Nižná Slaná . V ďalšej kategórii súťažiacich od trinásť do osemnásť rokov vyhrala žiačka SZŠ Poprad Michaela Ferencová, ktorá skvelo nielen zaspievala, ale aj zahrala na gitare. Michaela napokon zvíťazila spoločne so sestrou Alexandrou  aj v tretej kategórii  - duetá. Špeciálne ocenenie poroty získala hudobná skupina Devles kere laluďa zastupujúca ZŠ v Liptovskej Tepličke. Súťaž medzi jednotlivými kategóriami svojím energickým rómskym tancom oživili dievčatá z Občianskeho združenia Detstvo deťom a žiaci Spojenej školy Nová.

I. kategória:   1. miesto – Róbert Gono (ZŠ s MŠ Nižná Slaná)

                        2. miesto – Dávid Gono (ZŠ Dobšiná)

                        3. miesto – Aneta Goová (ZŠ s MŠ Nižná Slaná)

II. kategória: 1. miesto – Michaela Ferencová (SZŠ Poprad)

                        2. miesto – Alexandra Ferencová (ZŠ s MŠ Štefana Nahálku Liptovská Teplička)

                        3. miesto – Tamara Kašparová (SOŠ Dobšiná)

III. kategória: 1. miesto – Michaela Ferencová a Alexandra Ferencová(SZŠ Poprad, ZŠ a MŠ Štefana Nahálku Liptovská Teplička)

                        2. miesto – Tamara Kašparová a Andrej Gunár (SOŠ Dobšiná)                 

3. miesto – Róbert Gono a Aneta Gonová (ZŠ s MŠ Nižná Slaná)

Výhercovia boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Naše poďakovanie patrí nášmu stálemu hudobnému doprovodu DJ a p. J. Korintušovi a predovšetkým pedagógom, ktorí žiakom pomáhali a pripravovali ich na súťaž, ako aj všetkým, ktorí sa podujatia zúčastnili spolu s nami. 

Fotografická súťaž

Centrum voľného času Dobšiná zorganizovalo už siedmy ročník fotografickej súťaže, tento rok na tému POTULKY.

Súťaže sa zúčastnilo 32 amatérskych  fotografov s 95 fotografiami z prechádzok v okolí nášho mesta, ale aj z dovoleniek a výletov po Slovensku a po vzdialených krajinách.

Odborná porota v zložení Mgr. Jana Krišáková, Mgr.art. Hana Hutníková a  Vladimír Václavík mali ťažkú úlohu vybrať tie najlepšie z množstva prekrásnych fotografií. Víťazné fotografie a fotografi boli ocenené a vystavené v Kultúrnom dome v Dobšinej dňa 19. novembra 2019. Výstava trvala týždeň a návštevníci sa mohli pokochať pohľadom na krásnych fotkách našich amatérskych fotografov.

 

Kategória deti:

1.miesto: Janka Liptáková

2.miesto: Zuzana Revúcka

3.miesto: Viktória Graffová

 

Kategória dospelí:

1.miesto: Jana Chmelová

2.miesto: Radovan Gdovin

3.miesto: Juraj Husár

 

Cena riaditeľky CVČ:  Nika Hamráková

Cena riaditeľky ZUŠ:  Maroš Lakatoš

Cena poroty: Jana Krišáková ml.

 

Ceny do súťaže venovalo Mesto Dobšiná.

Všetkým fotografom ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník fotografickej súťaže.

 

Jesenná výstava

Aj keď je nám trocha smutno za letom, nemôžeme uprieť jeseni jej krásu. Toto pestrofarebné obdobie už tradične organizuje Centrum voľného času Dobšiná, v spolupráci so školami a školskými zariadeniami nášho mesta a okolia JESENNÚ VÝSTAVU, spojenú so súťažou o najkrajší jesenný aranžmán. Výstava sa konala od 14.10 do 16.10.2019 v herni kultúrneho domu a prekrásne výrobky našich žiakov a pedagógov si prišlo pozrieť mnoho návštevníkov.

Výstavy sa zúčastnili:  CVČ Dobšiná, SOŠ Dobšiná ul. Zimná, SŠ Dobšiná ul. Nová, ŠK ZŠ Dobšiná, ZŠ Rejdová, ZUŠ Dobšiná, MŠ ul. P.J. Šafárika a MŠ ul. SNP Dobšiná. Výstava bola spojená i so súťažou o najkrajší jesenný aranžmán.

Nezávislá porota v zložení: MVDr. Terézia Balážiková, Mgr. Monika Dúdorová a Ing. Terézia Tkáčová rozhodla o výsledkoch súťaže: 1. miesto: CVČ Dobšiná, 2. miesto: Spojená škola ul. Nová, 3. miesto: ZŠ Rejdová. Ceny do súťaže venovalo Mesto Dobšiná. Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za prezentáciu krásnych výrobkov.

 

Deň starých rodičov

Starí rodičia hrajú v živote detí nezastupiteľnú úlohu. Dieťa prostredníctvom starých rodičov získa do života množstvo dôležitých poznatkov, vnemov aj pocitov. Deň starých rodičov je príležitosťou ukázať lásku k starým rodičom a zas oni majú možnosť prejaviť svoje city k svojim deťom a vnúčatám, podať im pomocnú ruku a podeliť sa s nimi o životné múdrosti. V Centre voľného času Dobšiná už tradične organizujeme Deň starých rodičov v mesiaci október, ktorý je i mesiacom úcty k starším.

Starí rodičia so svojimi vnúčatkami prežili milé popoludnie, plné aktivít, súťaží a zábavy.

Treba si však pamätať, že lásku, úctu a pozornosť treba starým rodičom prejavovať po celý rok, pretože je to vzťah obohacujúci všetky generácie.

Takže milí starí rodičia, prajeme Vám v mene Vašich detí a vnúčat veľa zdravia, šťastia a mnoho krásnych chvíľ v kruhu rodiny.

Jesenná rodinná turistika

     K prvým podujatiam, ktoré centrum voľného času organizuje v rámci svojej príležitostnej činnosti už tradične patrí rodinná turistika. Zúčastňujú sa jej deti, rodičia a naši dôchodcovia. Do okolia našej dobšinskej prírody sme sa vydali 21. septembra 2019 trasou Žrebčín – Rompot – Lányiho Huta. Krásne počasie, skvelí ľudia a pekná príroda boli predurčené k úspešnej a vydrenej akcii. Za zvukov ručiacich jeleňov sme šťastne dorazili do nášho cieľa, kde na všetkých čakal výborný perníkový koláč, ktorý nás už z ďaleka lákal svojou vôňou a ktorý pre nás s láskou napiekla pani Marta Hutníková. Po krátkom oddychu sme sa rozlúčili a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné podujatie.