Karneval 2016

 

Posledným tohtoročným podujatím v rámci fašiangov, ktorý zároveň aj uzatvoril sezónu plesov, bol karneval, ktorí sme zorganizovali pre všetky deti nášho mesta. Konal sa v nedeľu, 21. 2. 2016, v Kultúrnom dome v Dobšinej. Pre všetky masky, sme mali pripravené občerstvenie v podobe koláčika a čaju. Súčasťou karnevalu bola súťaž „o najkrajšiu masku“. Porota, v zložení Ing. M. Rybárová, Mgr. B. Palacková a M. Klementová, hodnotili predovšetkým vlastný, originálny nápad a taktiež aj vlastné zhotovenie masky. Vybrať spomedzi 78 krásnych masiek bolo naozaj náročné. Nakoniec sa spoločne zhodli na týchto víťazoch: Sofia a Adam Valentkovci za masku kominárici, Sofia Lászlóová za masku Mimóňka a Sára a Tobias Šoltésovci za masky Horalka a Brumíka. Víťazi boli odmenení spoločenskými hrami, ktoré nám sponzorsky venoval primátor nášho mesta Ján Slovák. Lákadlom karnevalu bola aj tombola s množstvom pekných cien, ktoré nám darovali Mestské lesy Dobšiná, TEKRAN, CVČ DaM, AMMYLA a Centrum Vina Shop. Všetkým sponzorom ďakujeme. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí svojou účasťou prišli podporiť naše podujatie a taktiež náš obdiv a uznanie patrí rodičom, ktorí pre svoje deti  vymýšľajú a tvoria krásne masky.

 

Miss Valentínka 

 
Dňa 12. februára naše centrum žiarilo ružovými a červenými farbami, 
v takýchto krásnych farbách prišli oblečené dievčatá na Miss Valentínku.
 Zhotovovali si Valentínky pre svojich rodičov, súrodencov, kamarátov. 
Zahrali sa rozne zábavné hry a zatancovali. 
Všetky dievčatá boli odmenené sladkosťou a srdiečkom. 

V centre voľného času od začiatku februára prebiehala súťaž o najkrajšiu karnevalovú škrabošku. 

Do súťaže sa zapojilo veľa detí a my sme vyhodnotili  tie najkrajšie a najnápaditejšie.

 

1. Kategória:    Janko Kollárik

                        Dianka Hutníková

                        Adamko Jindra

 

2. Kategória:    Kristína Pešková

                        Viki Kotlárová

                        Janka Lachová 

Harmonogram jarných prázdnin

Centra voľného času detí a mládeže v Dobšinej

 

od 15. 2. 2016 – do 17. 2. 2016

 

od 8:00 hod. – do 15:00 hod.

 

 

-         Pondelok 15. 2. 2016  -         Pečenie pizze

 

 

-         Utorok 16. 2. 2016 -              Korčuľovanie

 

 

      -        Streda 17. 2. 2016 -              Tvorivé dielne 

Detský novoročný ples 

 
Tak ako každý rok aj tohto roku sme pre deti  v mesiaci január pripravili 
Detký novoročný ples, ktorý sa konal 21. januára v Kultúrnom dome v Dobšinej.
 Pre deti bola pripravená bohatá tombola, občerstvenie formou švédskych stolov 
a diskotéka na ktorej sa deti dobre zabávali. 
 

Mikuláš s Klubom Mamičiek 

 
Prvého Mikuláša sme v Centre voľného času privítali v utorok s Klubom mamičiek, 

detičky sa ho nevedeli dočkať a  veľmi sa naňho tešili. Mikuláš ich obdaril mikulášskymi balíčkami. 

      

Rómsky talent

 

K tradičným podujatiam, ktoré centrum voľného času organizuje v mesiaci november patrí súťaž v speve rómskych piesní Rómsky talent. Je určený pre žiakov a študentov škôl a školských zariadení nášho mesta. Tento, už 4. ročník, sa konal 24. 11. 2015 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Dobšinej. Súťaže sa zúčastnilo 25 súťažiacich, ktorí sa predviedli vo všetkých speváckych a hudobných kategóriách. O svoje víťazstvá súperili účinkujúci zo základnej školy, stredného odborného učilišťa a detského domova. Novinkou podujatia a príjemným spestrením bolo vystúpenie rómske skupiny Duo z Dobšinej, ktorá publikum nielen pobavila, ale niektorých aj vyburcovala k tancu.

Porota v zložení p. A. Macková, p. M. Garanová Krišťáková a p. J. Červenák vybrala a ocenila týchto súťažiacich:

 

I. kategória:    6 - 9  roční –    J. Bartko ZŠ ( cena za účasť)

II. kategória: 10 – 15 roční – 1. miesto A. Gonová – ZŠ

                                                 2. miesto P. Lakatošová – ZŠ

                                                 3. miesto P. Lakatoš – ZŠ

III. kategória: 16 – 20 roční –  1. miesto A. Kotlár – ZŠ

                                                   2. miesto S. Dongoóvá – Detský domov

                                                   3. miesto – B. Červenák – SOU

IV. kategória: Duetá – 1. miesto P. Lakatoš a A. Kotlár – ZŠ

                                      2. miesto V. Gonová a S. Kuruová – Detský domov

                                      3. miesto T. Kašparová a S. Gonová – ZŠ

V. kategória: Hudobný nástroj – D. Gono – ZŠ ( cena za účasť)

 

 

 

Krásy jesene

 
Centrum voľného času detí a mládež vyhlásilo fotografickú súťaž Krásy jesene. 
Do súťaže sa zapojilo 57 fotografov so 128 fotkami vo dvoch kategóriach: deti a dospelí.
O výsledkoch súťaže  rozhodla odborná porota. Porota mala veľmi náročnú úlohu pri rozhodovaní. 
Okrem toho prebehlo aj internetové hlasovanie. 
Vzhľadom namnožstvo prekrásnych fotiek boli vyhlásené aj cenyprimátora mesta, cena riaditeľky CVČ ZUŠ.

 

Halloween

 

Dňa 28. 10. 2015 si Centrum voľného času pripravilo pre deti z nášho mesta Halloweensku disco party v kultúrnom dome.  

Tejto akcii sa zúčastnilo 62 detí. Pre deti sme pripravili množstvo súťaží s Halloweenskou tématikou. 

Každé dieťa dostalo sladkú odmenu za súťaže i za krásne strašidelné masky. 

Vyhodnotili sme tri najstrašidelnejšie masky a potom sa už deti zabávali na diskotéke

Centrum voľného času detí a mládeže v Dobšinej

 

Časový harmonogram krúžkov  na škol. rok 2015/2016

 

Pondelok:       Smajlinky: 13:30 – 15:00

                        Čaje, čaje 1: 14:00 – 15:00

                        Čaje, čaje 2: 15:00 – 16:00

                        Počítačové hry: 14:00 – 16:00

                        Buď fit:18:00 – 20:00

 

Utorok:           Klub mamičiek: 10:00 – 12:00

                        Brušné tance: 13:00 – 15:00

                        Hand made: 14:00 – 16:00

                        Maškrtník: 14:30 – 16:00

                        Lego krúžok: 15:00 – 16:15

 

Streda:           Detský Pc klub: 14:00 – 15:00

                        Modelársky: 15:00 – 16:00

                        Trendy dievča: 14:00 – 16:00

            Country klub junior: 15:00 – 16:00

            Čertíci: 15:15 – 16:45

 

Štvrtok:          Angličtina hrou: 15:00 – 16:30

                        Zumba: 15:00- 16:00

                        Klub kitty a barbie: 15:15 – 16:45

                       

Piatok:            Florbal: 14:00- 15:00

                        Prieskumníci: 14:00 – 15:30

                        Dance klub : 14:00 – 15:00

                        Športové hry: 15:00 – 16:00

Nedeľa:         Hasičský: 9:00 – 11:00

Indiánsky deň  s Materskou škôlkou

Tradičným podujatím Centra voľného času v Dobšinej

 je spoločná úvodná akcia pre celú materskú škôlku. 

Tento školský rok sme si pre deti pripravili Indiánsky deň na 22 septembra 2015. 

Každý škôlkar dostal  indiánsku čelenku a čakalo ho zdolanie troch súťažných disciplín: 

beh s koníkom, skok cez prekážky na koníku a hod na kôš. 

Akcia prebehla na námestí Baníkov  za krásneho slnečného počasia. 

Akcie sa zúčastnilo 66 detí. 

Vítame triedne kolektívy 

 
V mesiaci september  prichádzajú k nám do Centra voľného času deti zo základnej školy, kde im predstavujeme krúžky, na ktoré sa môžu prihlásiť.