V centre voľného času od začiatku februára prebiehala súťaž o najkrajšiu karnevalovú škrabošku. 

Do súťaže sa zapojilo veľa detí a my sme vyhodnotili  tie najkrajšie a najnápaditejšie.

 

1. Kategória:    Janko Kollárik

                        Dianka Hutníková

                        Adamko Jindra

 

2. Kategória:    Kristína Pešková

                        Viki Kotlárová

                        Janka Lachová 

Harmonogram jarných prázdnin

Centra voľného času detí a mládeže v Dobšinej

 

od 15. 2. 2016 – do 17. 2. 2016

 

od 8:00 hod. – do 15:00 hod.

 

 

-         Pondelok 15. 2. 2016  -         Pečenie pizze

 

 

-         Utorok 16. 2. 2016 -              Korčuľovanie

 

 

      -        Streda 17. 2. 2016 -              Tvorivé dielne 

Detský novoročný ples 

 
Tak ako každý rok aj tohto roku sme pre deti  v mesiaci január pripravili 
Detký novoročný ples, ktorý sa konal 21. januára v Kultúrnom dome v Dobšinej.
 Pre deti bola pripravená bohatá tombola, občerstvenie formou švédskych stolov 
a diskotéka na ktorej sa deti dobre zabávali. 
 

Mikuláš s Klubom Mamičiek 

 
Prvého Mikuláša sme v Centre voľného času privítali v utorok s Klubom mamičiek, 

detičky sa ho nevedeli dočkať a  veľmi sa naňho tešili. Mikuláš ich obdaril mikulášskymi balíčkami. 

      

Rómsky talent

 

K tradičným podujatiam, ktoré centrum voľného času organizuje v mesiaci november patrí súťaž v speve rómskych piesní Rómsky talent. Je určený pre žiakov a študentov škôl a školských zariadení nášho mesta. Tento, už 4. ročník, sa konal 24. 11. 2015 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Dobšinej. Súťaže sa zúčastnilo 25 súťažiacich, ktorí sa predviedli vo všetkých speváckych a hudobných kategóriách. O svoje víťazstvá súperili účinkujúci zo základnej školy, stredného odborného učilišťa a detského domova. Novinkou podujatia a príjemným spestrením bolo vystúpenie rómske skupiny Duo z Dobšinej, ktorá publikum nielen pobavila, ale niektorých aj vyburcovala k tancu.

Porota v zložení p. A. Macková, p. M. Garanová Krišťáková a p. J. Červenák vybrala a ocenila týchto súťažiacich:

 

I. kategória:    6 - 9  roční –    J. Bartko ZŠ ( cena za účasť)

II. kategória: 10 – 15 roční – 1. miesto A. Gonová – ZŠ

                                                 2. miesto P. Lakatošová – ZŠ

                                                 3. miesto P. Lakatoš – ZŠ

III. kategória: 16 – 20 roční –  1. miesto A. Kotlár – ZŠ

                                                   2. miesto S. Dongoóvá – Detský domov

                                                   3. miesto – B. Červenák – SOU

IV. kategória: Duetá – 1. miesto P. Lakatoš a A. Kotlár – ZŠ

                                      2. miesto V. Gonová a S. Kuruová – Detský domov

                                      3. miesto T. Kašparová a S. Gonová – ZŠ

V. kategória: Hudobný nástroj – D. Gono – ZŠ ( cena za účasť)

 

 

 

Krásy jesene

 
Centrum voľného času detí a mládež vyhlásilo fotografickú súťaž Krásy jesene. 
Do súťaže sa zapojilo 57 fotografov so 128 fotkami vo dvoch kategóriach: deti a dospelí.
O výsledkoch súťaže  rozhodla odborná porota. Porota mala veľmi náročnú úlohu pri rozhodovaní. 
Okrem toho prebehlo aj internetové hlasovanie. 
Vzhľadom namnožstvo prekrásnych fotiek boli vyhlásené aj cenyprimátora mesta, cena riaditeľky CVČ ZUŠ.

 

Halloween

 

Dňa 28. 10. 2015 si Centrum voľného času pripravilo pre deti z nášho mesta Halloweensku disco party v kultúrnom dome.  

Tejto akcii sa zúčastnilo 62 detí. Pre deti sme pripravili množstvo súťaží s Halloweenskou tématikou. 

Každé dieťa dostalo sladkú odmenu za súťaže i za krásne strašidelné masky. 

Vyhodnotili sme tri najstrašidelnejšie masky a potom sa už deti zabávali na diskotéke

Centrum voľného času detí a mládeže v Dobšinej

 

Časový harmonogram krúžkov  na škol. rok 2015/2016

 

Pondelok:       Smajlinky: 13:30 – 15:00

                        Čaje, čaje 1: 14:00 – 15:00

                        Čaje, čaje 2: 15:00 – 16:00

                        Počítačové hry: 14:00 – 16:00

                        Buď fit:18:00 – 20:00

 

Utorok:           Klub mamičiek: 10:00 – 12:00

                        Brušné tance: 13:00 – 15:00

                        Hand made: 14:00 – 16:00

                        Maškrtník: 14:30 – 16:00

                        Lego krúžok: 15:00 – 16:15

 

Streda:           Detský Pc klub: 14:00 – 15:00

                        Modelársky: 15:00 – 16:00

                        Trendy dievča: 14:00 – 16:00

            Country klub junior: 15:00 – 16:00

            Čertíci: 15:15 – 16:45

 

Štvrtok:          Angličtina hrou: 15:00 – 16:30

                        Zumba: 15:00- 16:00

                        Klub kitty a barbie: 15:15 – 16:45

                       

Piatok:            Florbal: 14:00- 15:00

                        Prieskumníci: 14:00 – 15:30

                        Dance klub : 14:00 – 15:00

                        Športové hry: 15:00 – 16:00

Nedeľa:         Hasičský: 9:00 – 11:00

Indiánsky deň  s Materskou škôlkou

Tradičným podujatím Centra voľného času v Dobšinej

 je spoločná úvodná akcia pre celú materskú škôlku. 

Tento školský rok sme si pre deti pripravili Indiánsky deň na 22 septembra 2015. 

Každý škôlkar dostal  indiánsku čelenku a čakalo ho zdolanie troch súťažných disciplín: 

beh s koníkom, skok cez prekážky na koníku a hod na kôš. 

Akcia prebehla na námestí Baníkov  za krásneho slnečného počasia. 

Akcie sa zúčastnilo 66 detí. 

Vítame triedne kolektívy 

 
V mesiaci september  prichádzajú k nám do Centra voľného času deti zo základnej školy, kde im predstavujeme krúžky, na ktoré sa môžu prihlásiť. 

Plaváreň Spišská Nová Ves 

 
25. júna sme pre deti, ktoré pravidelne navštevovali krúžky a dali 
vzdelávacie poukazy pripravili za odmenu výlet na plaváreň do Spišskej Novej Vsi. 
Deťom sa na výlete veľmi páčilo a vo vode sa poriadne vyšantili. 
 
Viac fotogarfii vo fotogalérii. 
 

Dobšinská nota 

 
19. júna sa v Kultúrnom dome konala spevácka súťaž s názvom 
Dobšinská nota, na ktorej sa zúčastnili dievčatá z Dobšinej, 
Rožňavy, Plešivca a Mlyniek. 
Súťažili v speve modernej piesne. 
 
1. miesto:  Miriam Gallová - Rožňava
2. miesto: Monika Červenáková - Dobšiná
3. miesto: Radka Fantazírová - Jelšava
4. miesto: Simona Fábová - Jelšava
 
Viac fotografii vo fotogalérii.
 

Dopravná výchova s Mestskou políciou 

 
Dňa 4. 6. 2015 sa v centre voľného času konala akcia s názvom Dopravná výchova, 
na ktorej sa zúčastnili deti z Materskej škôlky z Dobšinej. 
Pre deti boli pripravené súťaže, poznávanie dopravných značiek a ukážka cvičenia s policajným psom. 
 
 
Viac fotografii vo fotogalérii.
 
 
 

 

 

Kresba na asfalt s materskou škôlkou 

 
Na Deň detí sme pre deti pripravili kresbu na asfalt v parku, 
kde  škôlkari kreslili s kriedami svoju obľúbenú rozprávku. 
Detičky boli veľmi šikovné a nakreslili krásne obrázky. Za domenu dostali cukríky, 
a na záver si zatancovali. 
 
 
Viac fotografii vo fotogalérii.
 
 

Majáles 2015 

 
Dňa 22. 5. 2015 sa na futbalovom ihrisku v Dobšinej konal Majáles, 
na ktorom sa zúčastnilo 470 ľudí. 
Pre deti a dospelých boli pripravené bohaté súťaže a disciplíny. 
Ľudia mali možnosť si pozrieť aj ukážky mladých hasičov, občerstviť sa v stánkoch a pripravená bola aj bohatá tobola. 
O zábavu sa postarala skupina Betliarske vidly. 
 
Viac fotografii vo fotogalérii.
 
 

Turice 2015

 
Ako každý rok aj tento sa deti z centra voľného času zapojili do vystúpenia na Turiciach. 
Napriek veľkej zime bolo  ich vystúpenie krásne. 
 
 
Viac fotografii vo fotogalérii.
 
 
 

Beh ulicami mesta 2015

 
Súčasťou dní mesta Dobšiná bolo aj toto podujatie, na ktorom sa z´častnilo 393 súťažiacich. 
Do tohto podujatia sa zapojili najmenšie detičkyso svojimi rodičmi, deti materských škôl, všetkých škôl v meste, a aj  seniori. 
 
 
Viac fotografii vo fotogalérii.